USB 3.2 Gen 1 KIOXIA U365

  • Dung lượng: 32GB/ 64GB/ 128GB/ 256GB
  • Tương thích: macOS v10.12 – v11.0, Windows 8.1, Windows 10
  • Giao diện: USB 3.2 Gen 1
  • Thời gian bảo hành: 5 năm

Đăng ký phân phối