USB 2.0 KIOXIA U401

  • Dung lượng: 16GB, 32GB, 64GB
  • Tương thích: macOS v10.12 – v11.0, Windows 8.1, Windows 10
  • Giao diện: USB 2.0
  • Thời gian bảo hành: 5 năm

Đăng ký phân phối