USB 2.0 KIOXIA U203

  • Dung lượng: 16GB/ 32GB/ 64GB/ 128GB
  • Tương thích: macOS v10.12 – v11.0, Windows 8.1, Windows 10
  • Giao diện: USB 2.0
  • Thời gian bảo hành: 5 năm

Đăng ký phân phối