Thẻ mở rộng lưu trữ JetDrive Lite Transcend rMBP 360

Thẻ mở rộng JetDrive Lite được xây dựng với flash MLC chất lượng cao nhất và có thể đạt được tốc độ đọc lên đến 95 MB/s và tốc độ ghi lên đến 55 MB/s. Hoàn hảo cho sao lưu Time Machine, thư viện iTunes và nhiều thứ khác nữa.

Liên hệ nhận báo giá!

 

Đăng ký phân phối