Ổ cứng KIOXIA EXCERIA PLUS G2 NVMe ™

Dung lượng : 500GB 1TB 2TB
Tốc độ đọc / ghi tuần tự tối đa: 3.400 / 3.200 MB/s
Tốc độ đọc / ghi ngẫu nhiên tối đa: 680.000 / 620.000 IOPS

 

Đăng ký phân phối