Ổ cứng KIOXIA EXCERIA NVMe™ Plus G3

  • Dung lượng: 1TB , 2TB
  • Tốc độ đọc tuần tự tối đa: 5,000 MB/s
  • Tốc độ ghi tuần tự tối đa: 3,900 MB/s
  • Giao diện: PCIe® Gen4 x4
  • Thời gian bảo hành: 5 năm

Đăng ký phân phối