USB 2.0 KIOXIA U202

  • Dung lượng: Trắng: 16GB/ 32GB/ 64GB/ 128GB
    Xanh:  16GB/ 32GB/ 64GB
  •  Tương thích: macOS v10.12 – v11.0, Windows 8.1, Windows 10
  • Giao diện: USB 2.0
  • Thời gian bảo hành: 5 năm

Đăng ký phân phối