Chuột vi tính Wireless A4tech FG35

Chuột vi tính Wireless A4tech FG35  không dây 2,4 GHz cung cấp kết nối mạnh mẽ, đáng tin cậy.

Các phiên bản màu sắc:

Chuột vi tính FG35 Wireless A4tech (Xám)
Chuột vi tính FG35 Wireless A4tech (Đồng)
Chuột vi tính FG35 Wireless A4tech (Bạc)
Chuột vi tính FG35 Wireless A4tech (Hồng)

Đăng ký phân phối