Chuột vi tính Wireless A4tech FG30(S)

Chuột vi tính FG30 Wireless A4tech không dây 2,4 GHz cung cấp kết nối mạnh mẽ, đáng tin cậy.

Các phiên bản màu sắc:

Chuột vi tính FG30 Wireless A4tech (Xám)
Chuột vi tính FG30 Wireless A4tech (Xanh)
Chuột vi tính FG30 Wireless A4tech (Cam)
Chuột vi tính FG30 Wireless A4tech (Trắng)

Đăng ký phân phối