Chuột vi tính Wireless A4tech FG10

Chuột vi tính FG10 Wireless A4tech không dây 2,4 GHz cung cấp kết nối mạnh mẽ, đáng tin cậy.

Các phiên bản màu sắc:

Chuột vi tính FG10 Wireless A4tech (Xám)
Chuột vi tính FG10 Wireless A4tech (Xanh)
Chuột vi tính FG10 Wireless A4tech (Cam)
Chuột vi tính FG10 Wireless A4tech (Trắng)

Đăng ký phân phối