Bộ nâng cấp SSD PCIe JetDrive Transcend 850

Máy Mac của bạn đang chậm chạp? Transcend JetDrive 850* SSD sử dụng kết nối PCIe ™ Gen3.0 để giải phóng hiệu năng thế hệ tiếp theo, ngay lập tức nâng cấp MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini hoặc Mac Pro của bạn!

Các phiên bản khác:

240GB, JetDrive 850, PCIe SSD for Mac M13-M15 Liên hệ báo giá
480GB, JetDrive 850, PCIe SSD for Mac M13-M15 Liên hệ báo giá

Đăng ký phân phối