Bộ nâng cấp SSD PCIe JetDrive Transcend 820

Máy Mac của bạn đang chậm chạp? SSD JetDrive 820 của Transcend sử dụng kết nối PCIe™ Gen3.0 để giải phóng hiệu năng thế hệ tiếp theo, ngay lập tức hồi sinh MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini hoặc Mac Pro của bạn!

Các phiên bản khác:

240GB, JetDrive 820, PCIe SSD for Mac M13-M15 Liên hệ báo giá
480GB, JetDrive 820, PCIe SSD for Mac M13-M15 Liên hệ báo giá
960GB, JetDrive 820, PCIe SSD for Mac M13-M15 Liên hệ báo giá

 

Đăng ký phân phối