Bộ nâng cấp SSD NVMe PCIe JetDrive Transcend 855

Bộ nâng cấp SSD NVMe PCIe JetDrive Transcend 855 kết hợp ổ SSD JetDrive 850 PCIe với vỏ Thunderbolt bằng nhôm bóng bẩy để nâng cấp ngay lập tức MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini hoặc Mac Pro được trang bị Thunderbolt của bạn!

Các phiên bản khác:

240GB, NVMe PCIe SSD for Mac, JetDrive 855,M13-M15,enclosure Liên hệ báo giá
480GB, NVMe PCIe SSD for Mac, JetDrive 855,M13-M15,enclosure Liên hệ báo giá
960GB, NVMe PCIe SSD for Mac, JetDrive 855,M13-M15,enclosure Liên hệ báo giá

Đăng ký phân phối