Bộ nâng cấp JetDrive SSD Transcend cho MacBook Air TS240GJDM520

Giới thiệu bộ nâng cấp JetDrive SSD mới dành cho MacBook Air và MacBook Pro với màn hình Retina. Hoàn thành với các công cụ, hướng dẫn và vỏ nhôm USB 3.0 gọn nhẹ để chứa SSD gốc của bạn, bộ nâng cấp JetDrive SSD của Transcend cho phép bạn tăng không gian lưu trữ và tăng hiệu suất của Mac®. Các ổ SSD JetDrive của Transcend cũng được bảo hành trong thời gian dài.

Các phiên bản khác:

240GB, JetDrive 520 for MBA 11″ & 13″ M12 Liên hệ báo giá
480GB, JetDrive 520 for MBA 11″ & 13″ M12 Liên hệ báo giá
960GB, JetDrive 520 for MBA 11″ & 13″ M12 Liên hệ báo giá

Đăng ký phân phối