Bộ dây nối điện trực tiếp Transcend cho camera hành trình cổng micro – USB

Dây nối trực tiếp của Transcend cho phép người dùng kết nối máy quay hành trình ô tô DrivePro vào thẳng hộp cầu chì của xe. Dây nối trực tiếp của Transcend được tích hợp sẵn mạch bảo vệ để tránh rủi ro cho cả xe của bạn lẫn máy quay DrivePro trong trường hợp đoản mạch hoặc quá tải dòng.

Liên hệ nhận báo giá.

Đăng ký phân phối