Bàn phím Bluetooth & 2.4G Wireless KB A4tech FBX51C

Bàn phím vi tính Bluetooth & 2.4G Wireless KB A4tech FBX51C được phổ dụng để gõ trên tất cả các thiết bị máy tính của bạn: Windows, Mac, Chrome OS, Android, iPad, iPhone, v.v.

Các phiên bản màu sắc:

Bàn phím vi tính Bluetooth & 2.4G Wireless KB A4tech FBX51C (Xanh matcha)
Bàn phím vi tính Bluetooth & 2.4G Wireless KB A4tech FBX51C (Hồng)

Đăng ký phân phối