Diệp Khánh

Hội Thao Công Ty Diệp Khánh Q3/2019

Đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao với tiêu chí rèn luyện sức khỏe, vui chơi và team works. Vào ngày 03/08/2019 tại sân bóng đá Kỳ Hòa, Ban lãnh đạo công ty Đông Quân & Diệp Khánh cùng toàn thể nhân viên đã có một ngày hoạt động vui chơi thật bổ ích. Đây là hoạt động thường niên công ty tổ chức với mục đích tạo sự gắn kết giữa các phòng ban và đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao trong công ty.