KIOXIA

Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2019, Toshiba Memory hiện được gọi là Kioxia, một tên riêng kết hợp từ tiếng Nhật kioku (bộ nhớ) và từ axia (giá trị) trong tiếng Hy Lạp. Cái tên Kioxia biểu thị giá trị của ký ức và tầm quan trọng của việc lưu trữ trong cuộc sống của con người.

Với công nghệ bộ nhớ tiên tiến làm cốt lõi, Kioxia cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và hệ thống tạo ra sự lựa chọn và xác định tương lai dễ dàng trong thế giới kỹ thuật số phức tạp ngày nay.

SSD

microSD

SD

USB Flash

Hiển thị 1–12 của 21 kết quả