Diệp Khánh

Chỉ Vài Năm Nữa Thôi, TYPE C Sẽ Xoá Sổ Tất Cả Các Cổng Kết Nối Khác Trên Thị Trường.