Cập nhật ADM ngay để bảo vệ khỏi Deadbolt

Một bản cập nhật khẩn cấp cho ADM được cung cấp để đối phó với phần mềm tống tiền Deadbolt ảnh hưởng đến các thiết bị ASUSTOR. ASUSTOR kêu gọi tất cả người dùng cài đặt phiên bản ADM mới nhất càng sớm càng tốt để tự bảo vệ mình và giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Deadbolt. ASUSTOR cũng khuyến nghị thực hiện các biện pháp bảo vệ chống lại các tác hại tiềm tàng của Deadbolt theo các biện pháp bảo vệ đã công bố trước đó.

Vui lòng xem lại các biện pháp bên dưới để giúp tăng cường bảo mật cho dữ liệu trên ASUSTOR NAS của bạn.

  • Thay đổi các cổng HTTP và HTTPS mặc định. Các cổng mặc định lần lượt là 8000 và 8001.
  • Thay đổi cổng máy chủ web Các cổng mặc định là 80 và 443.
  • Thực hiện sao lưu thường xuyên và đảm bảo các bản sao lưu được cập nhật.
  • Tắt các dịch vụ Terminal / SSH và SFTP cũng như các dịch vụ khác mà bạn không sử dụng.

Để đối phó với số lượng ngày càng tăng của các cuộc tấn công ransomware, ASUSTOR đã cam kết xem xét nội bộ các chính sách của công ty để lấy lại niềm tin của khách hàng. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc tăng cường giám sát các rủi ro bảo mật tiềm ẩn và tăng cường khả năng phòng thủ mạng và phần mềm. ASUSTOR rất coi trọng vấn đề bảo mật và xin thứ lỗi cho bất kỳ sự bất tiện nào có thể xảy ra.